• Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • Näyteilmoitus - Water Management in Baltic Forests


  Hankkeen tavoitteena on niiden metsätalouden vesienhoidon menetelmien ja välineiden määriteleminen, jotka vaikuttavat Itämeren alueen vesien laadun parantamiseen.

  Sisällön osalta hankkeen laajuus kattaa seuraavat aiheet:
  • vedenpoistolaitteiden käyttö ja ylläpito,
  • majavan patojen vaikutus vesien laatuun,
  • metsänhoito pintavesien läheisyydessä,
  • metsätekniikan vesihuoltoa tukevat nykyaikaiset välineet.

  Główny wykonawca

  Zakład Informatyki i Modelowania Instytutu Badawczego Leśnictwa

  Główny partner

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Współpracujące zakłady IBL

  Zakład Ekologii Lasu, Europejskie Centrum Lasów, Zakład Ekologii Lasu,
  Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Zakład Ochrony Lasu, Samodzielna Pracownia
  Chemii Środowiska Leśnego, Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich

  Współpracujące krajowe placówki naukowe

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie

  Współpracujące zagraniczne placówki naukowe

  Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landspace Research (WSL), The Vienna University of Technology (TUW), Joanneum Research

  Pozostałe firmy i organizacje biorące udział w projekcie

  Taxus IT, MGGP Aero, BlackBridge AG, BULiGL (Biuro urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

  Koordynator

  Radomir Bałazy