• Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • Parauga uzraksts - Water Management in Baltic Forests


  Projekta mērķis ir definēt meža ūdeņu apsaimniekošanas metodes un instrumentus, kas ietekmē Baltijas jūrā ienākošo ūdeņu kvalitātes uzlabošanu.

  Attiecībā uz saturu projekta darbības joma aptver jautājumus, kas saistīti ar:
  • meliorācijas ierīču ekspluatācija un uzturēšana,
  • bebru dambju ietekme uz ūdeņu kvalitāti,
  • meža apsaimniekošana virszemes ūdeņu tuvumā,
  • mūsdienīgi ūdens apsaimniekošanas līdzekļi mežos.

  Główny wykonawca

  Zakład Informatyki i Modelowania Instytutu Badawczego Leśnictwa

  Główny partner

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Współpracujące zakłady IBL

  Zakład Ekologii Lasu, Europejskie Centrum Lasów, Zakład Ekologii Lasu,
  Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Zakład Ochrony Lasu, Samodzielna Pracownia
  Chemii Środowiska Leśnego, Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich

  Współpracujące krajowe placówki naukowe

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie

  Współpracujące zagraniczne placówki naukowe

  Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landspace Research (WSL), The Vienna University of Technology (TUW), Joanneum Research

  Pozostałe firmy i organizacje biorące udział w projekcie

  Taxus IT, MGGP Aero, BlackBridge AG, BULiGL (Biuro urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

  Koordynator

  Radomir Bałazy