• Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • Näyteilmoitus - Water Management in Baltic Forests

  Hankkeen tavoitteena on niiden metsätalouden vesienhoidon menetelmien ja välineiden määriteleminen, jotka vaikuttavat Itämeren alueen vesien laadun parantamiseen. Sisällön osalta hankkeen laajuus kattaa seuraavat aiheet:
  • vedenpoistolaitteiden käyttö ja ylläpito,
  • majavan patojen vaikutus vesien laatuun,
  • metsänhoito pintavesien läheisyydessä,
  • metsätekniikan vesihuoltoa tukevat nykyaikaiset välineet.

  Päärakentaja

  Metsäntutkimuslaitoksen tietojenkäsittelytieteen ja mallinnuksen laitos

  Yhteistyössä toimivat IBL-laitokset

  Metsäekologian laitos, Euroopan metsäkeskus, metsäekologian laitos,
  Metsänviljelyn ja metsäpuiden genetiikan laitos, Metsänsuojelun laitos, Itsenäinen laboratorio
  Forest Environment Chemistry, Vuoristoalueiden metsänhoidon laitos

  Kansalliset tutkimuslaitokset yhteistyössä

  Meteorologian ja vesihuollon instituutti, Krakovan maatalousyliopiston metsätieteellinen tiedekunta

  Yhteistyössä ulkomaiset tutkimuslaitokset

  Sveitsin liittovaltion metsä-, lumi- ja maatilan tutkimusinstituutti (WSL), Wienin teknillinen yliopisto (TUW), Joanneum Research

  Muut hankkeessa mukana olevat yritykset ja organisaatiot

  Taxus IT, MGGP Aero, BlackBridge AG, BULiGL (metsänhoito- ja maanmittaustoimisto)

  Koordinaattori

  Radomir Bałazy