• Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • Parauga uzraksts - Water Management in Baltic Forests


  Projekta mērķis ir definēt meža ūdeņu apsaimniekošanas metodes un instrumentus, kas ietekmē Baltijas jūrā ienākošo ūdeņu kvalitātes uzlabošanu.

  Attiecībā uz saturu projekta darbības joma aptver jautājumus, kas saistīti ar:
  • meliorācijas ierīču ekspluatācija un uzturēšana,
  • bebru dambju ietekme uz ūdeņu kvalitāti,
  • meža apsaimniekošana virszemes ūdeņu tuvumā,
  • mūsdienīgi ūdens apsaimniekošanas līdzekļi mežos.

  Galvenais konstruktors

  Mežzinātnes institūta Datorzinātnes un modelēšanas nodaļa

  IBL rūpnīcas, kas sadarbojas

  Meža ekoloģijas katedra, Eiropas mežu centrs, Meža ekoloģijas katedra,
  Mežkopības un meža koku ģenētikas katedra, Meža aizsardzības katedra, Neatkarīgā laboratorija
  Meža vides ķīmija, Kalnu reģionu mežu apsaimniekošanas departaments

  Sadarbojas valsts pētniecības iestādes

  Meteoroloģijas un ūdenssaimniecības institūts, Krakovas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte

  Ārvalstu pētniecības institūcijas, kas sadarbojas

  Šveices Federālais meža, sniega un zemes telpas pētniecības institūts (WSL), Vīnes Tehnoloģiju universitāte (TUW), Joanneum Research

  Citi uzņēmumi un organizācijas, kas piedalās projektā

  Taxus IT, MGGP Aero, BlackBridge AG, BULiGL (meža apsaimniekošanas un uzmērīšanas birojs)

  Koordinators

  Radomir Bałazy